CV

OPLEIDING

MA – Technical Art History
Universiteit van Amsterdam | 2015 – 2017
Extracurriculaire cursussen: Oud schrift: Paleografie 1300 – 1700; The Netherlandish Tradition: Change and Continuity
Masterscriptie: “Discolouration in the oeuvre of Joachim Beuckelaer”. Voor deze scriptie heb ik onderzoek gedaan in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Mauritshuis (Den Haag) en het Rijksmuseum (Amsterdam). Cijfer: 8
Winnaar van de Rijksmuseum – Migelien Gerritzen Scriptieprijs 2018.

BA – Kunstgeschiedenis
Radboud Universiteit Nijmegen | 2012 – 2015
Minoren in: Moderne en Hedendaagse kunst; Vroegmoderne kunst; Conservering en Restauratie.
Extracurriculaire cursussen: De Middeleeuwse Kunstenaar; American Art
Bachelorscriptie: “Het Sublieme in de onvoltooide slavenbeelden van Michelangelo”. Voor het onderzoek verbleef ik enkele weken in het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) in Florence.

Propedeuse – Geschiedenis
Radboud Universiteit Nijmegen | 2010 – 2012

ERVARING

Postdoctoral Research Fellow
ARCHES onderzoeksgroep, Universiteit Antwerpen | okt 2024 – heden
Met behulp van een FWO junior postdoc mandaat, kan ik mijn technisch onderzoek naar vroegmoderne vrouwelijke schilders voortzetten. In mijn onderzoek richt ik me op Vlaamse en Hollandse schilderessen van de lange 17e-eeuw, waaronder Michaelina Wautier en Rachel Ruysch.

Postdoctoral Research Fellow
Center for Netherlandish Art, Museum of Fine Arts Boston | sept 2023 – mar 2024
Als Flanders State of the Art Postdoctoral Research Fellow deed ik onderzoek naar de atelierpraktijk van Michaelina Wautier. In totaal werden er zes schilderijen van haar hand doorgelicht: haar Zelfportret en De Vijf Zintuigen. Mijn onderzoek naar vrouwelijke schilders werd verder uitgebreid met technisch onderzoek naar Rachel Ruysch: 3 schilderijen van Ruysch werden geanalyseerd.

PhD kandidaat
KU Leuven & UAntwerpen | jan 2019 – jun 2023
Als PhD kandidaat onderzocht ik zeventiende-eeuwse Brusselse schilderkunst. Hierbij lag de focus met name op twee kunstenaars: Michael Sweerts en Michaelina Wautier. Van beide schilders werd een aantal schilderijen onderzocht met MA-XRF scanning. In aanvulling daarop werden er ook andere technische analyses uitgevoerd. Het doel van dit onderzoeksproject was om een beter beeld te krijgen van de Brusselse school in de zeventiende eeuw en de atelierpraktijken van deze schilders.
Promotores: prof. dr. Katlijne Van der Stighelen, prof. dr. Koen Janssens, prof. dr. Geert Van der Snickt.

Educatief medewerker
Helicon Conservation Support | jun – dec 2018
Bij Helicon Conservation Support heb ik gewerkt aan nieuw cursusmateriaal. Bestaande cursussen met betrekking tot art handling, beheer en behoud en preventieve conservering werden herzien. Hiervoor schreef ik de syllabi, toetsen en oefentoetsen, antwoordmodellen en docentenhandleidingen.
Daarnaast heb ik ook cursussen Beheer en Behoud gegeven, en was ik docent op de mbo opleiding Behoudsmedewerker (Hout en Meubileringscollege Amsterdam) vanuit Helicon.

Samensteller VNK bibliografie 2018
Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici | jan – jun 2018
Samensteller van de jaarlijkse VNK-bibliografie. Het thema van 2018 is Beeldende kunst en kunstnijverheid tot 1550. Ik maak een overzicht van de tussen 2012 en 2017 verschenen literatuur. Het betreft publicaties geschreven door Nederlandse, of aan een Nederlands instituut verbonden auteurs.
(Freelance)

Vetting committee: Label verification team
TEFAF, Maastricht | mar 2018
Het Label Verification Team is verantwoordelijk voor het controleren van de informatie over de kunstwerken zoals die gegeven wordt door de galeriehouders op de beurs. Deze informatie dient helder en correct te zijn voor (potentiële) kopers. Samen met collega’s heb ik ook gewerkt aan nieuwe richtlijnen voor labels voor TEFAF 2019. Deze richtlijnen zijn opgesteld in overleg met de Vetting Committee en de galeriehouders.

Graduate intern – Scientific Research Department
National Gallery of Art, Washington | jun – aug 2017 | cijfer: 9
Tijdens deze stage heb ik aan meerdere projecten gewerkt. Ik hielp mee met het ontwerpen en invullen van een zogenoemde webfeature voor de tentoonstelling “Vermeer and the Masters of Genre Painting“. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het afronden van onderzoeksrapporten met betrekking tot Vroeg Nederlandse diptieken. Hiervoor heb ik verfmonsters en dwarsdoorsneden geanalyseerd en geïnterpreteerd.
Ook heb ik meerdere rondleidingen verzorgd voor het publiek, waarbij ik aandacht besteedde aan verkleuring in Nederlandse en Vlaamse schilderkunst van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw.

Stagiaire
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen | feb – apr 2017 | geen cijfer
Mijn werkzaamheden tijdens deze stage bestonden uit het assisteren tijdens de voorbereidingen van het Memling symposium (13 en 14 maart 2017). Daarnaast hielp ik ook met verschillende onderzoeks- en restauratieprojecten die in deze periode plaatsvonden in het restauratie atelier van het KMSKA.

Stagiaire Technical Art History
Het Mauritshuis, Den Haag | sep – dec 2016 | cijfer: 8
Tijdens mijn stage in het Mauritshuis heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar Rogier van der Weyden’s De Bewening. Het onderzoek bereidde de restauratie van het schilderij voor en zal worden opgenomen in de tentoonstelling rondom deze restauratie. Daarnaast heb me ook verdiept in infrarood fotografie en reflectografie.

Rogier van der Weijden, De Bewening, ca. 1450. (Bron: www.mauritshuis.nl)